امروز : جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸     |    ساعت :  

banner

صفحه اصلی  >  محصولات  >  اکسیژن مایع و نیتروژن مایعدرصد خلوص
 نام شیمیایی
 علامت اختصاری
 نوع مایع
%۹۹.۹۹
  Liquid Oxygen  LOX  اکسیژن مایع
%۹۹.۹۹۹

Liquid Nitrogen

 LIN نیتروژن مایع