امروز : پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳     |    ساعت :  

banner

صفحه اصلی  >  اطلاعات  >  دوئر یا سیلندرهای مایع

دوئرها یا سیلندرهای مایع، مخازن دارای قابلیت جابجایی مایعات در حجم های مختلف ۱۰۰ تا ۵۰۰ لیتر می باشند. برتری این نوع از مخازن در این بوده که مصرف کننده بنا به نیاز خود توانایی استفاده از این مخزن را به صورت گاز و یا مایع خواهد داشت. و در اکثر موارد جهت استفاده از گاز ، نیازی به تبخیر کننده جداگانه نخواهد داشت.
برخی دیگر از مزیتها:

- فشار کاری آنها بنا به سفارش مشتری از ۰ تا ۲۹ بار  می باشد. 
- کاهش خطرات ناشی از تخلیه و بارگیری سیلندر.